KUNNE DET VÆRT DEG? JA ELLER NEI?

 

De lærde strides. Noen vil si ja og noen vil si nei. Som mennesker er vi like, med mange av de samme mekanismene i oss, og den samme sårbarheten for å oppleve følelseslivet kaotisk. Den eneste likheten vi har klart å se hos våre deltagere er at de er følsomme og lett tar på seg ansvar som skyld og skam. De er alle viljesterke og ressursrike personer, selv om disponeringen har vært destruktiv, er den oftest kraftfull. 80% har opplevd overgrep eller omsorgssvikt.

Så hva kan skje når disse kan få komme i en behandling som fjerner medikamenter og rusmidler, og gir de gode verktøy til å håndtere sine liv og sine følelser?

Da tennes håpet- og muligheter oppstår.

Les mer