NORGES BESTE RUSBEHANDLING!

Vi er om ikke annet annerledes og har et helt klart fokus på å bli best i klassen.

Vår utradisjonelle metode handler om at vi bruker naturen. I hele 3 mnd. er deltagerne på en enormt krevende ekspedisjon, både fysisk og mentalt. Vi har tro på at alle kan slutte å ruse seg; har du?

Hvorfor i alle dager gjør vi det sånn?

Både gjennom våre egne erfaringer og forskning vet vi at naturen påvirker et menneske i svært positiv grad. De fysiske utfordringene gjør deltagerne slitne, men også mottagelige for terapi. All den ytre støyen fjernes, vi søker det enkle og inn til kjernen. I tillegg gjør vi dette helt medikamentfritt. I etterkant kommer deltagerne til vår gård i Vestfold hvor de deltar på gårdsdrift i 9 måneder. Behandlingen er inspirert av 12-trinnsmodellen.

Har vi Norges beste rusbehandling?

Les mer