Om oss

Stiftelsen Veien Ut bruker naturens positive effekt sammen med profesjonelle terapeuter for å hjelpe rusavhengige til å leve et varig rusfritt liv

Raymond Tollefsen - foto
Bruk av naturen

I Norge har vi lange tradisjoner for bruk av naturen som redskap for trening, rekrasjon, felleskap og gode opplevelser. Studier viser at naturen har positive effekter på både fysisk og mental helse.

Tanken om å bruke naturen som en sentral del i rusbehandling ble unnfanget for over 14 år siden. Primus motor bak stiftelsen ble selv rusfri etter 20 år som tung misbruker. Han har sammen med mange andre brukt naturen som en viktig kilde for å komme tilbake til livet.

Veien Ut takker for inspirasjonenen som ligger i den Norske historien. Fra store ekspedisjoner til Lars Monsen, Cecilie Skog og Randi Skaug som deler sin kunnskap og gjør naturen tilgjengelig for oss alle. Veien Ut ønsker også å takke andre institusjoner som bruker naturen i sin behandling.

Visjon

Veien Ut setter fokus på kvalitativ rusbehandling og skal være til inspirasjon for rusavhengige og deres familier, andre institusjoner, politikere, næringslivet og samfunnet forøvrig.

Verdier

Inspirasjon – Tilstedeværelse – Handlekraft – Mestring

Mål

  • Kontinuerlig arrangere turer med tilsvarende behandlingsopplegg både sommer og vinter
  • Behandle best mulig, ikke flest mulig. Kvalitet framfor kvantitet
  • Synliggjøre en behandlingsmetode som hjelper rusavhengige til å forandre seg og bli en ressurs i samfunnet
  • Påvirke politikere, privatpersoner og næringslivet til å engasjere seg i det norske behandlingstilbudet
Raymond T -foto DSC01760
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Din støtte

Veien Ut er helt avhengig av din støtte. Du blir en del av vår stemme som sier at alle rusavhengige kan bli en ressurs i samfunnet ved hjelp av riktig behandling.

Med din hjelp ønsker vi å drive rusbehandling uavhengig av offentlige rammebetingelser, da disse i større grad utelukker institusjoner som ønsker å tilby behandling fri for medikamenter. Vårt konsept legger opp til et ett års behandlingsløp til en langt lavere kostnad enn hva tradisjonell offentlig behandling koster.

De rusavhengige i Veien Ut får hjelp til gjøre endringene som er nødvendige for å leve et liv uten bruk av rusmidler. Vi vet at rusavhengige, uansett bakgrunn, har gode forutsetninger for å lykkes og bli en ressurs i samfunnet. Innkommende midler går til stiftelsens fremste formål, som er å drive rusbehandling i kombinasjon med naturopplevelser.

Støtt oss

Det sies at en rusmisbruker har direkte innvirkning på livet til fem personer. Familie, venner og kolleger er oftest berørt. Pårørende blir utslitte, syke og uføre. Enkelte ender selv opp som rusmisbrukere som følge av belastningene.

Rus og kriminalitet går hånd i hånd

Rusmisbruk og kriminalitet er sterkt knyttet til hverandre. Vold, drap, ulykker, overgrep og omsorgssvikt er ofte relatert til rus. Det norske samfunnet blir stadig offer for draps- og overgrepssaker hvor rus er en sentral faktor.

Mange dør i ventekøene

Mye tyder på at en stor andel av de som dør av overdose i Norge, er pasienter med tilknytning til narkotiske og vanedannende medikamenter. Mange dør av overdose etter at de blir skrevet ut etter to til fire ukers avrusning hvor de i mellomtiden må vente opptil ni måneder på behandlingsplass. Nærmere 3000 unge mennesker har mistet livet av overdose de siste 10 årene.

Rusmisbruk i næringslivet

Hvert år taper næringslivet milliarder av kroner som følge av rusmisbruk. Rusmisbruk svekker arbeidsevnen, fører til at man tar snarveier og påvirker kolleger i negativ retning. Pårørende blir syke og makter ikke å legge ned sin normale arbeidsinnsats.

KONSEPTET

En gruppe rusavhengige drar på sitt livs viktigste reise. En krevende, men vakker reise i storslått villmark og krevende hav. De har alle konkrete mål i sikte: Finne veien ut, forbli rusfri og få livet tilbake.

Fase 1

Del 1, padling og bli kjent

Etter gjennomført forvern drar deltagerne og teamet ut på den 3 måneder lange ekspedisjonen. De første 10 dagene etablerer de gruppa, trygging og tilhørighet. Terapien starter. De er ute og padler i kano, setter opp camp, og trener på å lage bål, sette opp telt, lage mat, hvordan ta vare på utstyr etc.​

Del 2, vandringen​

Alle deltagere bærer sitt eget utstyr, klær og mat i sine sekker. Starter vandringen fra Namsvannet i Nord-Trøndelag. De går over Børgefjell inn på Kungsleden i Sverige og nordover til Saltfjellet i Nordland. Underveis lager de camper, overnatter i telt og hytter. De har terapigrupper. En gang i uka kommer et team og lager depot, så deltagerne får gode måltider, vaske og tørke klær og gjøre seg klare til neste etappe. Totalt går de ca. 40 mil.

Del 3 seiling​

Deltakerne lærer grunnleggende seilteori og settes inn vaktlister og oppgaver ombord. Vi bunkrer opp og seiler langs kysten til Nordkapp, videre til Svalbard. Det terapeutiske opplegget knyttes opp mot oppgaver under seilasen. Samholdet styrkes og deltakerne møter helt nye utfordringer. Tanken bak dette er at de må samarbeide for å nå målet, enhver sin oppgave er like viktig og konsekvensene blir store om du ikke bidrar i felleskapet.

Fase 2

Når deltagerne kommer tilbake fra ekspedisjonen, flytter de inn på Kjønnerød gård, og går over i fase 2 av behandlingen. Det første de skal igjennom er en familieuke, hvor de pårørende kommer på gården og er med i gruppeterapi.  I fase 2 fortsetter de med gruppeterapi to ganger i uken og starter med botrening. De har husmøte hver mandag, hvor planlegging av uka gjøres, matinnkjøp, husrengjøring, møter, aktiviteter etc. ​

I denne fasen lærer de å ta ansvar for eget liv, ta tak i kreditorer, rettslige krav etc. ​

De har yoga undervisning og en praksis-dag  på gården. ​

Utfordringer de møter i disse ukentlige ansvarsoppgaver og i livet ellers, blir tatt med som samtaler i terapi-gruppa. Mye av fokuset er selvrefleksjon, ta ansvar for eget liv, nye relasjoner, familien, reaksjonsmønster, endring og mestring. ​

Fase 3

Når Fase 2 er tilfredstillende gjennomført, går deltagerne over i den siste fasen av behandlingen, Fase 3. Dette er fasen hvor tilnærmingen til et liv tilbake i samfunnet, er i fokus. Nå skal økonomi inn i handlingsplan, om de ikke har gjort dette på egenhånd ift NAV, gjeldsordninger etc. Nå legges en ettervernsplan sammen med ansatte i Veien Ut. Her skal handlingsplan for praksisplass, skole, jobb legges, og settes ut i livet. Individuelle hensyn skal i større grad vektlegges, som samvær med barn, førerkort, utredninger, videre behandling, praksis og tilrettelegging for anskaffelse av egen bolig. Deltagerne skal ut i praksis en til to dager i uka, skaffe bolig, og starte bo-trening gradvis i denne. I denne fasen har deltagerne mulighet til å få lengre permisjoner, og den siste delen av fasen skal de bo mer i sin egen bolig enn på gården. Veien Ut legger vekt på at deltagerne skaffer nytt, rusfritt nettverk, og går i selvhjelpsgrupper i nærområdet. Når de er klare for å flytte ut, har vi en avslutning for deltageren, hvor vi feirer gjennomført behandling.