SKJERP DEG! VERDIEN I Å BLI STILT KRAV TIL?

Vi har tro på at alle mennesker har boende ressurser i seg. Derfor stiller vi høye krav til alle som kommer i behandling i Veien Ut. Det å være rusavhengig krever at du har masse kapasitet. Denne kapasiteten mener vi at er den beste forutsetningen for å stable på beina et nytt liv med nytt innhold.

Vi er ikke et oppbevaringssted for de som trenger å komme til hektene, men en aktiv og tilstedeværende organisasjon, som legger lista akkurat så høyt som disse deltagerne fortjener. De skal ut i fjellet, de skal seile på åpent farvann, de skal gjennom tøff terapi og alle får oppgaver på vår gård i Vestfold når de oppholder seg der. Dette er for deg som VIL bli rusfri- og som mener alvor med å komme i behandling.

Vi skal hjelpe deg til å “skjerpe deg”.

Les mer