Stol på oss!

Det å være rusavhengig er en tilværelse som handler om kontroll. Du skal kontrollere alle rundt deg slik at de gjør det mulig for deg å opprettholde din tilværelse som avhengig. Det handler om å kontrollere stoffene du skal ta i riktig mengde til riktig tid. Du må kontrollere alle rundt deg for å sikre at ikke disse lurer deg for dop eller penger. I tillegg til dette er det en hel del andre ting du har behov for å kontrollere. Du må ihvertfall ikke stole på noen.  

Det å velge å la seg behandle handler om å gi slipp på kontrollen. Du sier med det at “jeg er ikke i stand til å fikse livet mitt og stoler på at dere er rå-gode på det jeg ikke får til på egenhånd”  

Det du da må lære for første gang på evigheter er å stole på andre. Du må ha tillit til at de som gir deg behandling er eksperter på å gjøre det som er til det beste, for at du skal bli varig rusfri. Det å stole på at andre har bedre forutsetning for å vite ditt beste enn du selv, det trenger man ikke være rusavhengig for å forstå at er usedvanlig problematisk.   

Så til deg som enten er i behandling eller vurderer å komme i behandling. Det er forskjell på å være den som skal behandle og den som skal behandles.  

Stol på oss- vi vet hva vi gjør <3 

Søk her